مطالب وبلاگ

مدل‌های تفکر راهبردی؛ معرفی ۱۰ مدل

مدل های تفکر راهبردی

در این مقاله به ۱۰ مدل از مدل‌های تفکر راهبردی خواهم پرداخت. تفکر راهبردی یا تفکر استراتژیک جزء پارادایم توصیفی استراتژی محسوب می‌شود. لذا در آن به جای رویه‌ها و روش‌های تجویزی، الگوهای توصیف‌کننده نقش بازی می‌کنند. دو پارادایم اصلی استراتژی را در مقاله «پارادایم‌های استراتژی از نگاه منتزبرگ» معرفی کردم. همچنین ذیل هر یک […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰ استراتژی

قالب برنامه‌ریزی استراتژیک هلدینگ: ۶ سرفصل پیشنهادی

قالب برنامه‌ریزی استراتژیک هلدینگ

در این مقاله می‌خواهم چارچوبی را به عنوان قالب برنامه‌ریزی استراتژیک هلدینگ ارائه کنم. اما قبل از اینکه وارد بحث شوم این نکته را باید حتماً بگویم که «هیچ قالب و چارچوب استاندارد واحدی برای یک شرکت مادر وجود ندارد».

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۰ استراتژی، مدیریت هلدینگ

رویکردهای استراتژی از دیدگاه ویتینگتون

رویکردهای استراتژی

رویکردهای استراتژی ریشه در تاریخچه استراتژی دارد. از زمانی که اولین موضوعات در مدیریت استراتژیک با عنوان مدیریت عمومی در دانشگاه هاروارد ارائه شد تا به امروز که رشته مدیریت استراتژیک در بیشتر دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، این رشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. تنوع نظریه‌های استراتژی حاکی از پیچیدگی این مقوله است. […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۰ استراتژی

برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

در این مقاله می‌خواهم به شباهت‌ها و تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک بپردازم. می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم که آیا بین برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک پیوندی منطقی وجود دارد یا هر یک مقوله مستقل هستند؟

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰ استراتژی

مکاتب ۱۰ گانه استراتژی

مکاتب استراتژی

می‌توان گفت مکاتب استراتژی نشات گرفته از تاریخچه استراتژی است.؛ هر مکتب و نظریه مدعی است که به خوبی می‌تواند الگوی شکل گیری راهبردهای سازمان‌ها را تبیین کند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱ استراتژی