مطالب وبلاگ

پنج چالش پیش روی مدیرعامل در اداره شرکت

چالش‌های مدیرعامل

چالش‌های مدیرعامل در هدایت و مدیریت امور اجرائی شرکت موضوعی است که در این مقاله می‌خواهم آن را شرح دهم. مدیرعامل یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی را در مقاله «حاکمیت شرکتی به زبان ساده» شرح داده‌ام. سایر ارکان حاکمیت شرکتی هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت هستند که وظایف و مسئولیت‌های آنها را […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی

حقوق سهامداران در حاکمیت شرکتی

حقوق سهامداران

شناخت حقوق سهامداران به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در کنار تیم مدیریت و هیئت‌مدیره باید به درستی شناخته شده و رعایت شود. در مقاله دیگری مفهوم حاکمیت شرکتی به زبان ساده را شرح داده‌ام. حاکمیت شرکتی اصولی دارد که در مقاله «اصول حاکمیت شرکتی» به ۸ اصل کلیدی اشاره کردم. در این مقاله […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی

۸ ویژگی هیئت‌مدیره اثربخش

هیئت‌مدیره اثربخش

هیئت‌مدیره اثربخش مهمترین رکن حاکمیت شرکتی یک بنگاه است. موسسه پرایس واترهاوس کوپرز در نشریه سال ۲۰۰۷ بهترین رویه‌های جهانی، ۸ ویژگی زیر را برای هیئت‌مدیره اثربخش معرفی کرده است. این ویژگی‌ها به مدیران کمک می‌کند تا تعادل مناسبی بین نقش نظارتی و نقش راهبردی برقرار کند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی

مسئولیت‌های رئیس هیئت‌مدیره

مسئولیت‌های رئیس هیئت‌مدیره

در این مقاله به دنبال معرفی مسئولیت‌های رئیس هیئت‌مدیره به طور کلی و تعامل و تقابل این مسئولیت‌ها با وظایف مدیرعامل هستم. این مبحث در موضوعات مدیریتی ذیل موضوع حاکمیت شرکتی است. برای آشنایی با حاکمیت شرکتی مقاله «مفهوم حاکمیت شرکتی به زبان ساده» را مطالعه کنید. همچنین در مقاله دیگری ۸ اصل کلیدی حاکمیت […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی

مدل‌های تفکر راهبردی؛ معرفی ۱۰ مدل

مدل های تفکر راهبردی

در این مقاله به ۱۰ مدل از مدل‌های تفکر راهبردی خواهم پرداخت. تفکر راهبردی یا تفکر استراتژیک جزء پارادایم توصیفی استراتژی محسوب می‌شود. لذا در آن به جای رویه‌ها و روش‌های تجویزی، الگوهای توصیف‌کننده نقش بازی می‌کنند. دو پارادایم اصلی استراتژی را در مقاله «پارادایم‌های استراتژی از نگاه منتزبرگ» معرفی کردم. همچنین ذیل هر یک […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰ استراتژی