مطالب وبلاگ

ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد یا IPA

ماتریس اهمیت-عملکرد یا IPA

ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد یا IPA (Importance Performance Analysis) یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی سبد است که با هدف رفع برخی از نواقص ماتریس‌های BCG و GE به کار می‌رود. البته این ابزار تحلیل کاربردهای بسیار زیادی دارد از جمله در: توریسم، آموزش و تحصیلات، حکمرانی الکترونیک، رستوران و حوزه‌های مختلف دیگر.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار