مطالب وبلاگ

مکاتب ۱۰ گانه استراتژی

مکاتب استراتژی

می‌توان گفت مکاتب استراتژی نشات گرفته از تاریخچه استراتژی است.؛ هر مکتب و نظریه مدعی است که به خوبی می‌تواند الگوی شکل گیری راهبردهای سازمان‌ها را تبیین کند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱ استراتژی