مطالب وبلاگ

۸ مسئولیت کلیدی مدیرعامل در حاکمیت شرکتی

8 مسئولیت کلیدی مدیرعامل در حاکمیت شرکتی

در این مقاله به دنبال معرفی ۸ مسئولیت کلیدی مدیرعامل در حاکمیت شرکتی مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی میزگرد کسب‌وکار آمریکا هستم. حاکمیت شرکتی از مبانی و نظریات مختلفی نشأت می‌گیرد که در مقاله «حاکمیت شرکتی: معرفی ۶ نظریه در این حوزه» به آن پرداختیم. اما حاکمیت شرکتی باید با در نظر گرفتن مأموریت‌ها، شرایط […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۲ حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی: معرفی ۸ اصل کلیدی مفید و مختصر

اصول حاکمیت شرکتی

در این مقاله به دنبال معرفی ۸ اصل کلیدی از اصول حاکمیت شرکتی هستم. اصولی که در این مقاله ارائه می‌شود، برگرفته از پیشنهادات میزگرد کسب‌وکار آمریکا (Business Roundtable) است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۰ حاکمیت شرکتی

مفهوم حاکمیت شرکتی به زبان ساده

مفهوم حاکمیت شرکتی

دنیای مدیریت سازمانی در سال‌های اخیر شاهد گرایش فزاینده‌ای به ساماندهی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ارکان مختلف سازمان بوده است. لذا حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر از یک فرایند متعارف به عنوان یک ضرورت در مدیریت استراتژیک کسب‌وکار تبدیل شده است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۸ حاکمیت شرکتی

۱۰ مسئولیت کلیدی هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

برخی بر این باورند که حاکمیت شرکتی برای نخستین بار با هدف تفکیک سهامداری از مدیریت شکل گرفته است. اما رفته رفته این موضوع در میان بنگاه‌ها شکل دیگری به خود گرفته و اکنون می‌توان گفت که حاکمیت شرکتی از یک فرایند متعارف به عنوان یک ضرورت در مدیریت استراتژیک کسب‌وکار در سال‌های اخیر تبدیل شده است. حاکمیت شرکتی در حقیقت فرایند سیستماتیک مستمر، تدریجی و عادی بهبود، هدایت و یادگیری شرکت است که به عملکرد پایدار شرکت و تعالی اخلاقی آن منجر می‌شود.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲ حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی: معرفی ۶ نظریه در این حوزه

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مرکب از ارکان متعددی است که با بهره گیری از فرایندها، قواعد، خط‌مشی‌ها و قوانین، زمینه را برای تعامل هر چه بهتر این ارکان جهت دستیابی به اهداف شرکت و اداره آن فراهم می‌کند. این مفهوم به دلیل ظرفیت تأثیرگذاری بالای خود، از جمله موضوعات مهمی است که می‌توان عمده مباحث و مبانی مدیریت شرکت را در آن مطرح کرد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۰ حاکمیت شرکتی