مطالب وبلاگ

رویکردهای استراتژی از دیدگاه ویتینگتون

رویکردهای استراتژی

رویکردهای استراتژی ریشه در تاریخچه استراتژی دارد. از زمانی که اولین موضوعات در مدیریت استراتژیک با عنوان مدیریت عمومی در دانشگاه هاروارد ارائه شد تا به امروز که رشته مدیریت استراتژیک در بیشتر دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، این رشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. تنوع نظریه‌های استراتژی حاکی از پیچیدگی این مقوله است. […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۰ استراتژی