مطالب وبلاگ

پارادایم‌های استراتژی از نگاه مینتزبرگ

پارادایم‌های استراتژی

پارادایم‌های استراتژی به مبانی و نگرش‌های مختلفی اشاره دارد که بر اساس آنها الگوها و مدل‌های مدیریت استراتژیک شکل گرفته‌اند. تفکرات، تصورات و فرضیات مختلفی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک از سوی صاحبنظران این رشته در قالب پارادایم‌های استراتژی وجود دارد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۲ شهریور ۱۴۰۱ ۰ استراتژی