مطالب وبلاگ

استراتژی‌های سبد هلدینگ: اصول و ابزارها

استراتژی‌های سبد هلدینگ

در مقاله «برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ»، سطوح استراتژی معرفی و استراتژی در سطح هلدینگ به صورت کلی شرح داده شد؛ در مقاله فوق، برنامه‌ریزی سبد، راهبردهای هدایتی و راهبردهای سرپرستی به عنوان سه بخش اصلی طرح‌ریزی راهبردی شرکت‌های هلدینگ به صورت مختصر معرفی شدند. در این مقاله قصد داریم استراتژی‌های سبد هلدینگ و برخی از ابزارهای آن را به صورت تفصیلی شرح دهیم.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار، مدیریت هلدینگ