مطالب وبلاگ

۹ ابزار برای برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار هلدینگ

ابزارهای برنامه‌‎ریزی سبد هلدینگ

مهمترین موضوع در طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ‌ها، طراحی راهبردهای سبد هلدینگ است و در این راستا ابزارهای برنامه‌ریزی سبد اهمیت فراوانی دارد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار، مدیریت هلدینگ