مطالب وبلاگ

ماتریس قدرت-قدمت یا ADL

ماتریس قدرت قدمت ADL

در این نوشته به دنبال معرفی ماتریس قدرت-قدمت به عنوان یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار هلدینگ هستم. در مقاله «برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ» سطوح مختلف استراتژی را توضیح دادم. آنجا گفتم که طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ دو بخش اساسی دارد: برنامه‌ریزی سبد و راهبردهای سرپرستی. هر یک از این دو موضوع را در مقالات جداگانه‌ای توضیح دادم. در مقاله مربوط […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار

۹ ابزار برای برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار هلدینگ

ابزارهای برنامه‌‎ریزی سبد هلدینگ

مهمترین موضوع در طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ‌ها، طراحی راهبردهای سبد هلدینگ است و در این راستا ابزارهای برنامه‌ریزی سبد اهمیت فراوانی دارد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار، مدیریت هلدینگ