مطالب وبلاگ

ماتریس داخلی-خارجی یا IEM

ماتریس داخلی خارجی یا IEM

ماتریس داخلی-خارجی یا IEM یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل سبد کسب‌وکار است که مبنای آن جمع‌بندی نتایج جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است. در مقاله «برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ» سطوح مختلف استراتژی را توضیح دادم. آنجا گفتم که طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ دو بخش اساسی دارد: برنامه‌ریزی سبد و راهبردهای سرپرستی. هر یک از این دو موضوع را در […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار