۵ باور نادرست در خصوص آموزش مدیریت و توسعه فردی

باورهای غلط در خصوص آموزش مدیریت

آموزش مدیریت با یادگیری و بهبود فردی آغاز می‌شود. در واقع وقتی از افراد خواسته می‌شود که مدیران بزرگ را وصف کنند، جالب توجه است که آنها بیشتر از ویژگی‌های فردی یاد می‌کنند تا ویژگی‌های بین فردی یا سازمانی. به طور ساده می‌توان گفت که تنها افرادی می‌توانند دیگران را به طور مؤثر اداره کنند که ابتدا بتوانند خودشان را اداره کنند. در حقیقت اثر بخشی فردی اساس مدیریت موفق است و مهارت‌هایی که در توسعه مدیریت آموزش داده می‌شوند همگی مبتنی بر سرآمدی شخصی‌اند.

اگرچه اثربخشی فردی از اجزای متعددی تشکیل شده است، اما تأکید بیشتر بر رفتارها و دانش عملی است؛ یعنی کارهایی که برای بهبود صلاحیت و شایستگی‌های فردی می‌توان انجام داد. هیچ کس مدیر موفق به دنیا نمی‌آید و ظرف یک شب هم تبدیل به مدیر موفق و بزرگ نمی‌شود بلکه با گذراندن مهارت‌ها و آموزش مدیریت است که یک فرد می‌تواند موفق باشد. لذا بنیادی‌ترین جنبه شایستگی فردی، شناخت خود و داشتن درک روشنی از چگونگی یادگیری مهارت‌های جدید و برانگیختن خود به منظور بهبود قابلیت‌ها است.

از جمله مسائلی که در این مقال می‌گنجد می‌توان به موضوع یادگیری و خود مدیریتی اشاره کرد. مسائل دیگری از قبیل مدیریت زمان، کنترل فشارهای عصبی و خودآگاهی موضوعات دیگری هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد. این مجموعه مهارت‌ها، مهارت‌هایی هستند که بیشترین چالش‌ها را برای مدیران جوان ایجاد می‌کنند و غالباً در جاهایی وجود دارند که بزرگترین ناکارآمدی‌ها در آنجا مشاهده می‌شود. مدیر موفق بر مبنای تصورات نادرست اقدام نمی‌کند، از آنچه نباید انجام داد اجتناب می‌کند و راهکارها را کارشناسانه دنبال می‌کند.

در این مقاله ما به ۵ باور نادرستی که در مورد یادگیری مدیریت و اثر بخشی فردی وجود دارد اشاره خواهیم کرد:

۱- آموزش مدیریت با تجربه و سن حاصل می‌شود

اولین باور غلطی که در اینجا به آن می‌پردازیم این است که آموزش مدیریت با تجربه و سن حاصل می‌شود. متأسفانه این مسأله معمولاً واقعیت ندارد. چه بسیار مدیرانی که در سنین جوانی عملکردهای فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. اما این موضوع را باید قبول کرد که یادگیری کار سختی است و از تمایل مستمر و هوشمندانه به استفاده از مدل‌های اثربخشی، یادگیری و نگهداری کارهای انجام شده و ممارست رفتارهای جدید نشأت می‌گیرد.

آموزش مدیریت با تجربه و سن حاصل می‌شود

بنابراین مدیران حتی در سنین جوانی با مجاهدت و تلاش خواهند توانست عملکردهای به مراتب بهتری را نسبت به مدیران مسن و باتجربه داشته باشند. چه بسیار مدیران پا به سن گذاشته و با تجربه‌ای در کشور ما وجود دارند که علیرغم هزینه‌های زیادی که برای کسب تجربه آنها شده اما همچنان عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند. مدیران اتوکشیده و مغروری که قبلاً راجع به آنها صحبت شده. برای مطالعه مقاله مرتبط با این موضوع وارد این لینک شوید.

۲- ما خودمان را می‌شناسیم

یکی از مهمترین موضوعات در آموزش مدیریت شناخت از خود است. در واقع بسیاری از مطالعات و تحقیقات اکتشافی نشان داده‌اند که بین چگونگی درک ما از خود و چگونگی درک و شناخت دیگران از ما شکاف بزرگی وجود دارد. این شکاف‌ها که از بسیاری از آنها نیز چشم پوشی می‌شود، همواره به مسائل و مشکلات مدیریتی منجر می‌شود، خودآگاهی صحیح پایه و اساس اثربخشی فردی است.