۵ مورد از شایستگی‌های رهبری بر اساس نظرات رهبران موفق در سراسر دنیا

ویژگی‌های مدیران

شایستگی هایی که در این مطلب به آنها اشاره خواهد شد برگرفته از پژوهشی است که طی آن از ۱۹۵ رهبر در ۱۵ کشور در بیش از ۳۰ سازمان جهانی در این خصوص سؤال شده است. نتایج این پژوهش در Harvard Business Review در سال ۲۰۱۶ منتشر شده که خلاصه آن در ادامه آمده است.

شایستگی هایی که در این پژوهش به آنها اشاره شده در پنج موضوع اصلی دسته بندی شده است. اگرچه ممکن است برخی بدیهی به نظر برسند و برخی غافلگیر کننده اما آنچه اهمیت دارد تسلط همزمان بر همه آنهاست. چرا که داشتن همزمان همه این شایستگی ها گاه مستلزم اقدام برخلاف طبیعت ماست.

۱- اخلاقیات قوی و ایجاد امنیت

 • استانداردهای اخلاقی و ارزشی بالایی دارند.
 • انتظاراتشان شفاف است.
 • رهبران موفق استانداردهای اخلاقی و ارزشی والایی دارند که از مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی والایی الهام می گیرد. این موضوع سبب می شود بر اساس این استانداردهاى اخلاقی و ارزشی انتظارات شفاف و روشنی داشته باشند.

۲- توانمندسازی دیگران برای خود سازمان دهی

 • جهت گیری ها و سمت سوی سازمان را مشخص می کنند و در عین حال به کارمندان آزادی عمل می دهند تا زمان و کار خود را سامان دهند
 • هیچ رهبری نمی تواند خود به تنهایی همه کارها را انجام دهد. بنابراین نیازمند توزیع قدرت در سازمان و تکیه بر تصمیم گیری از طرف افرادی است که به اقدامات نزدیک هستند. در این شرایط نیاز است رهبر جهت گیری ها و سمت و سو های سازمان را مشخص کند و همزمان کارمندان را توانمند سازد و به آنها آزادی عمل بدهد تا بتوانند در راستای مسیر مشخص شده حرکت کنند.

۳- ایجاد و پرورش حس ارتباط و تعلق

 • به کرات و با روی گشاده و باز با همکاران ارتباط برقرار می کنند.
 • فضایی ایجاد می کنند که همه اعضای گروه موفقیت ها و شکست ها را در کنار هم احساس کنند.
 • ایجاد ارتباطات عاطفی در گروه و تقویت آن شایستگی دیگری است که یک رهبر موفق باید داشته باشد. ایجاد این فضا در گروه اولا مستلزم این است که مدیر همواره با روی گشاده با همکاران ارتباط برقرار کند. همچنین رهبر باید فضایی ایجاد کند که چنانچه موفقیت یا شکستی برای گروه رخداد همه اعضای گروه این موفقیت یا شکست را با هم و در کنار هم حس کنند.

۴- استقبال از ایده های جدید و تقویت یادگیری سازمانی

 • از ایده ها و رویکردهای جدید با روی گشاده استقبال می کنند.
 • محیط امنی را برای سعی و خطا فراهم می کنند.
 • رهبران موفق هیچگاه در تصمیم گیری سفت و سخت نیستند؛ بلکه همواره انعطاف داشته و از ایده ها و رویکردهای جدید با روی باز استقبال می کنند. فرصت اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد برای همه فراهم است. محیط امنی برای سعی و خطا وجود دارد و این به کارمندان جرأت و جسارت می دهد تا حرف بزنند، تجربه کنند، پیشرفت کنند و باعث پیشرفت شوند.
 • برای تغییر ایده خود منعطف هستند.
 • برای تشویق یادگیری در بین کارمندان رهبران باید اطمینان حاصل کنند که خودشان برای یادگیری باز هستند.

۵- رشد و پرورش

 • به آموزش مداوم کارمندان متعهد هستند.
 • به زیردستان کمک می کنند تا به عنوان رهبران نسل بعدی رشد کنند.
 • رهبران شایسته خود را نسبت به آموزش و توسعه کارمندان متعهد و مسئول می دانند. این رهبران همواره به دنبال پرورش افرادی هستند تا مسئولیت رهبری نسل آینده را به آنها واگذار کنند. آنها افراد مشتاق، آموزش پذیر و بااستعداد را رقیب خود نمیدانند بلکه جایگزین خود می دانند.

علی فردوسی جهرمی ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰ توسعه مدیریت

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.