مطالب وبلاگ

حاکمیت شرکتی: معرفی ۶ نظریه در این حوزه

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مرکب از ارکان متعددی است که با بهره گیری از فرایندها، قواعد، خط‌مشی‌ها و قوانین، زمینه را برای تعامل هر چه بهتر این ارکان جهت دستیابی به اهداف شرکت و اداره آن فراهم می‌کند. این مفهوم به دلیل ظرفیت تأثیرگذاری بالای خود، از جمله موضوعات مهمی است که می‌توان عمده مباحث و مبانی مدیریت شرکت را در آن مطرح کرد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۰ حاکمیت شرکتی