مطالب وبلاگ

کمیته‌های هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی

کمیته‌های هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره اساساً وظایف خود را در قالب کمیته‌های تخصصی انجام می‌دهد. در این مقاله به دنبال معرفی کمیته‌های هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی بر اساس استاندارد کسب‌وکار آمریکا (Business Roundtable) هستم. کمیته‌هایی که در این مقاله به آنها می‌پردازم عبارتند از: کمیته حسابرسی (Audit Committee)، کمیته کاندیداتوری یا حاکمیت شرکتی (Nomination/Corporate governance Committee)، و کمیته جبران خدمات (Compensation Committee).

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱ حاکمیت شرکتی