مطالب وبلاگ

پنج چالش پیش روی مدیرعامل در اداره شرکت

چالش‌های مدیرعامل

چالش‌های مدیرعامل در هدایت و مدیریت امور اجرائی شرکت موضوعی است که در این مقاله می‌خواهم آن را شرح دهم. مدیرعامل یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی را در مقاله «حاکمیت شرکتی به زبان ساده» شرح داده‌ام. سایر ارکان حاکمیت شرکتی هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت هستند که وظایف و مسئولیت‌های آنها را […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی