مطالب وبلاگ

مبانی ارزش‌آفرینی در هلدینگ: معرفی ۴ رویکرد

ارزش‌آفرینی

استراتژی‌های قابل اعتماد به ارزش‌آفرینی بالا منجر می‌شوند، و استراتژی‌های ضعیف غالباً با نابودی ارزش همراه‌اند. بنابراین شناخت نحوه و شرایطی که سازمان‌های مادر، تحت آنها موفق به ارزش‌آفرینی می‌شوند حیاتی است. در این مقاله، چهار نوع محوری ارزش آفرینی را که رویاروی یک سازمان مادر قرار دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. با وجود این، در هر مورد سازمان‌های مادر با مشکلاتی مواجه می‌شوند که اغلب آنها احتمالاً منجر به نابودی ارزش می‌شوند تا ارزش‌آفرینی.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ