مطالب وبلاگ

مفهوم حاکمیت شرکتی به زبان ساده

مفهوم حاکمیت شرکتی

دنیای مدیریت سازمانی در سال‌های اخیر شاهد گرایش فزاینده‌ای به ساماندهی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ارکان مختلف سازمان بوده است. لذا حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر از یک فرایند متعارف به عنوان یک ضرورت در مدیریت استراتژیک کسب‌وکار تبدیل شده است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۹ حاکمیت شرکتی