مطالب وبلاگ

اگر تواضع در مدیریت بسیار مهم است پس چرا اغلب رهبران مغرورند

تواضع در مدیریت

اگر همه ما (از جمله رهبران) معتقدیم تواضع در مدیریت بسیار مهم است، چرا رهبران اینقدر متکبر هستند؟
بر اساس پژوهش صورت گرفته تحت همین عنوان در HBR اولین دلیلی که برای این موضوع ذکر شده این است که: بسیاری از رهبران فکر می کنند که نمی توانند همزمان متواضع و بلندپرواز باشند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰ توسعه مدیریت