مطالب وبلاگ

مدیران اتوکشیده؛ عرضشو داری یه قافله رو سالم برسونی مقصد

مدیران اتوکشیده

مدیر اتوکشیده تا آخر عمرش با همین فرایند شاید صد سازمان مختلف را تیغ بزنند، اما اگر از آنها بخواهیم مسئولیت یک سازمان را بر عهده بگیرند و آن را به مقصد برسانند … مشغول ذمه همه می‌شوند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰ توسعه مدیریت