مطالب وبلاگ

۵ ویژگی یک شرکت هلدینگ که برای شناخت همه‌جانبه باید آن را بدانیم

ویژگی شرکت‌های هلدینگ

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص یک شرکت هلدینگ نیازمند شناخت ویژگی‌های آن است. طبیعتاً هر مدیر ارشد در سازمان هلدینگ در گام اول نیازمند شناخت عمیق از ویژگی‌های مجموعه تحت مدیریت خود است. در این مقاله ۵ ویژگی شرکت‌های هلدینگ که عموماً برای همه سازمان‌های از این دست صدق می‌کند را تشریح خواهیم کرد که در دستیابی به شناخت عمیق از سازمان مادر سودمند است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ