مطالب وبلاگ

حقوق سهامداران در حاکمیت شرکتی

حقوق سهامداران

شناخت حقوق سهامداران به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در کنار تیم مدیریت و هیئت‌مدیره باید به درستی شناخته شده و رعایت شود. در مقاله دیگری مفهوم حاکمیت شرکتی به زبان ساده را شرح داده‌ام. حاکمیت شرکتی اصولی دارد که در مقاله «اصول حاکمیت شرکتی» به ۸ اصل کلیدی اشاره کردم. در این مقاله […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ۰ حاکمیت شرکتی