مطالب وبلاگ

سبک سرپرستی منطبق بر هر کسب‌وکار سبد هلدینگ چیست؟

سبک سرپرستی منطبق بر

شناخت سبک سرپرستی منطبق بر هر کسب‌وکار و تمایز قائل شدن بین سبک‌های مختلف در مدیریت شرکت‌های هلدینگ بسیار مهم است، چرا که هر یک از سبک‌های سرپرستی با انواع مختلف کسب‌وکارها سازگارند. کسب و کارهایی که با سبک برنامه‌ریزی استراتژیک یک سازمان مادر به خوبی سازگار باشند، احتمالاً از یک سازمان مادر کنترل مالی آسیب خواهند دید و عکس این موضوع نیز صادق است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ