مطالب وبلاگ

راهبردهای هدایتی هلدینگ: معرفی ۳ راهبرد هدایتی

راهبردهای هدایتی هلدینگ

شرکت هلدینگ یک مجموعه چند کسب‌وکاره است که همواره مجموعه‌ای از کسب‌وکارها را در سبد خود دارد. بر همین اساس مدیران ارشد بر اساس راهبردهای هدایتی هلدینگ مدام باید پورتفوی کسب‌وکار خود را مورد بازبینی قرار دهند تا کسب‌وکارهای کاهنده ارزش را از سبد خود خارج و کسب‌وکارهای ارزش زا را توسعه دهند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ