مطالب وبلاگ

انواع سبک‌های سرپرستی در هلدینگ

سبک‌های سرپرستی هلدینگ

در بررسی شرکت‌های مادر مختلف، با رویکردهای متفاوت مادری و سرپرستی مواجه می‌شویم. در حقیقت هر شرکتی متناسب با شرایط و ویژگی‌های خود سبک‌های سرپرستی متمایز خود را دارد. با این حال می‌توان به برخی از الگوهای جامع سرپرستی رسید که ما در اینجا تحت عنوان سبک‌های سرپرستی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۳ مدیریت هلدینگ