مطالب وبلاگ

ساختار سازمانی شرکت‌های هلدینگ

ساختار سازمانی شرکت‌های هلدینگ

در عمل به تعداد سازمان‌های مادر، ساختارهای مادری وجود دارد. با این حال مدل‌های پایه معینی وجود دارند که می‌توان از آنها برای طراحی ساختار سازمانی شرکت‌های هلدینگ کمک گرفت.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ۴ مدیریت هلدینگ