مطالب وبلاگ

نئوبروکراسی نقطه شکست بروکراسی کلاسیک؛ کنترل غیرمستقیم

نئوبروکراسی نقطه شکست بروکراسی کلاسیک

مدل بروکراسی کلاسیک زمانی دچار مشکل شد که دانشمندان و کارگزاران سعی کردند یک علم دقیق و کاربردی برای ساختار یا مدیریت سازمان ایجاد کنند. در اینجا نظریه‌پردازن نئوبروکراسی وارد شده و کنترل غیرمستقیم را به عنوان جایگزین بروکراسی معرفی کردند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۰ سیاستگذاری عمومی