مطالب وبلاگ

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر یا ارزیابی بازار-کالا

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر (Hofer Analysis Matrix) یکی از ابزارهایی است که برای ارزیابی موقعیت رقابتی واحدهای کسب‌وکار توسط عوامل داخلی و خارجی آن بکار می‌رود

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار