مطالب وبلاگ

۵ مورد از شایستگی‌های رهبری بر اساس نظرات رهبران موفق در سراسر دنیا

ویژگی‌های مدیران

شایستگی‌های رهبری که در این پژوهش به آنها اشاره شده در پنج موضوع اصلی دسته بندی شده است. اگرچه ممکن است برخی بدیهی به نظر برسند و برخی غافلگیر کننده اما آنچه اهمیت دارد تسلط همزمان بر همه آنهاست. چرا که داشتن همزمان همه این شایستگی ها گاه مستلزم اقدام برخلاف طبیعت ماست.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰ توسعه مدیریت