مطالب وبلاگ

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM (Directional Policy Matrix) روشی است که در آن به تعیین ضوابطی پرداخته می‌شود که بر اساس آن بتوان راجع به جذابیت یا عدم جذابیت دورنمای یک کسب‌وکار قضاوت کرد. این ماتریس که گاهی Shell/DPM هم خوانده می‌شود به موقعیت کنونی یک واحد کسب‌وکار از نظر قوت یا ضعف در صنعت و زیست‌بوم خود هم می‌پردازد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار