مطالب وبلاگ

مدل‌های تفکر راهبردی؛ معرفی ۱۰ مدل

مدل های تفکر راهبردی

در این مقاله به ۱۰ مدل از مدل‌های تفکر راهبردی خواهم پرداخت. تفکر راهبردی یا تفکر استراتژیک جزء پارادایم توصیفی استراتژی محسوب می‌شود. لذا در آن به جای رویه‌ها و روش‌های تجویزی، الگوهای توصیف‌کننده نقش بازی می‌کنند. دو پارادایم اصلی استراتژی را در مقاله «پارادایم‌های استراتژی از نگاه منتزبرگ» معرفی کردم. همچنین ذیل هر یک […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰ استراتژی

برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

در این مقاله می‌خواهم به شباهت‌ها و تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک بپردازم. می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم که آیا بین برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک پیوندی منطقی وجود دارد یا هر یک مقوله مستقل هستند؟

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰ استراتژی

پارادایم‌های استراتژی از نگاه مینتزبرگ

پارادایم‌های استراتژی

پارادایم‌های استراتژی به مبانی و نگرش‌های مختلفی اشاره دارد که بر اساس آنها الگوها و مدل‌های مدیریت استراتژیک شکل گرفته‌اند. تفکرات، تصورات و فرضیات مختلفی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک از سوی صاحبنظران این رشته در قالب پارادایم‌های استراتژی وجود دارد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۰۲ شهریور ۱۴۰۱ ۰ استراتژی